Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Sagene arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 26. august 2019

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 26.08.19 (PDF 203KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 26.08.2019 (PDF 91KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 19/19
AU 19/20
Revisjon av reglement for bydelene – Bystyrets vedtak av 19.06.19
AU 19/21