Ekstraordinært møte i Sagene arbeidsutvalg

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 24.06.2015 (PDF 61KB)

Protokoll

Protokoll Sagene Arbeidsutvalg 24.06.15 (PDF 178KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 15/24
Høring av forslag til skolebehovsplan 2016-2026
AU 15/25
Høring av forslag til Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026
AU 15/26
15-26 Detaljeregulering av Sandakerveien 100-100 C - Lillo gård

Tid og sted

Dato

Onsdag 24. juni 2015

Tid

klokken 18:00