Sagene arbeidsutvalg


Kontakt

E-post:

Sagene arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget (AU) består av fem av bydelsutvalgets medlemmer som tilrettelegger saker for behandling i BU, og har myndighet til å fatte vedtak i saker som defineres som hastesaker. AU ledes av BU-leder.

Møter

  1. Dato 14.02.
    Klokkeslett 18:00-20:00
    Sagene samfunnshus, River'n

Se hele kalenderen

Medlemmer

Asfaha, Almaz (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Sagene arbeidsutvalg
Leder av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 90 50 64 83

Født: 1989

Foss, Jørgen (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Sagene arbeidsutvalg
Nestleder av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 95 22 53 35

Født: 1989

Furulund, Torbjørn (Høyre)

Medlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 93 67 80 97

Født: 1972

Larsen, Gry Bruland (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Leder av Oppvekst- og velferdskomitéen
Medlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 90 07 99 40

Født: 1973

Rezaee, Reza (Rødt)

Medlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 90 01 24 17

Født: 1960

Aas, Wenche Margrethe (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 93 04 04 91

Født: 1969

Jensen, Bernhard Aaboe (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 93 61 54 45

Født: 1985

Stoltenberg, Helge (Arbeiderpartiet)

Leder av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 92 88 10 84

Født: 1967

Sandstø, Julia (Høyre)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 91 59 97 02

Født: 1997

Finnanger, Jonas (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 99 50 41 09

Født: 1989

Fredriksen, Ingrid Kvamme (Rødt)

Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 93 05 84 97

Født: 1984