Politikk og politiske møter

Kontakt

E-post:

Sagene arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget (AU) består av fem av bydelsutvalgets medlemmer som tilrettelegger saker for behandling i BU, og har myndighet til å fatte vedtak i saker som defineres som hastesaker. AU ledes av BU-leder.

Møter

  1. Dato 26.10.
    Klokkeslett 18:00-20:00
    Sagene samfunnshus, Trinserud
  2. Dato 14.12.
    Klokkeslett 18:00-20:00
    Sagene samfunnshus, Trinserud

Se hele kalenderen

Medlemmer

Asfaha, Almaz (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Sagene arbeidsutvalg
Leder av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 905 06 483

Født: 1989

Foss, Jørgen (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Sagene arbeidsutvalg
Nestleder av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 952 25 335

Født: 1989

Furulund, Torbjørn (Høyre)

Medlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 936 78 097

Født: 1972

Larsen, Gry Bruland (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Leder av Oppvekst- og velferdskomitéen
Medlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 900 79 940

Født: 1973

Rezaee, Reza (Rødt)

Medlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 926 15 542

Født: 1960

Aas, Wenche Margrethe (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 930 40 491

Født: 1969

Jensen, Bernhard Aaboe (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 936 15 445

Født: 1985

Varteressian, Maria (Arbeiderpartiet)

Leder av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 928 93 129

Født: 1989

Stoltenberg, Helge (Arbeiderpartiet)

Leder av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 928 81 084

Født: 1967

Skyum, Linn (Venstre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Medlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 977 97 451

Født: 1995

Sandstø, Julia (Høyre)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 915 99 702

Født: 1997

Finnanger, Jonas (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 995 04 109

Født: 1989

Fredriksen, Ingrid Kvamme (Rødt)

Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 930 58 497

Født: 1984