Bydel Sagene

Høring om forslag om navnsetting av ny skole i Uelands gate

Høsten 2020 skal bydelsustvalg i Bydel Sagene bestemme hva ny ungdomsskole skole som åpner i Uelands gate i 2023, skal hete. Se navneforslag og kom med innspill innen 6. oktober 2020.

Bakgrunn for saken

Høsten 2023 åpner ny 8-10 skole ved i Uelands gate 85 ved Voldsløkka, med flerbrukshaller og idrettsbaner. Skolen skal ha plass til åtte paralleller per årstrinn (600 elever).

Den nye skolen blir liggende i Bydel Sagene, og det er dermed Sagene bydelsutvalg som har myndighet til å bestemme det nye navnet. 

Utdanningsetaten har anmodet Bydel Sagene om å gi den nye skolen navn. Navneforslaget er sendt ut på høring 11. august 2020, I henhold til § 8 i Lov om stadsnamn.

Skoletomta i Uelands gate 85

Navneforslaget

Utdanningsetaten har foreslått at skolen får navnet Voldsløkka skole. Endelig navnsetting blir vedtatt av bydelsutvalget.

Begrunnelse for forslaget

Kort oppsummert er Utdanningsetatens begrunnelse for forslaget følgende:

  • Normalt navnsettes grunnskoler i Oslo etter geografisk beliggenhet. Skoletomta ligger ved Voldsløkka, som er et idretts- og friområde vest i bydel Sagene, på grensa til bydel Nordre Aker. Området har navn etter overrettsprokurator N.E.R Wold som forpaktet løkka i 1780. Ved siden av å være et stort, åpent grøntområde har Voldsløkka også blant annet ballbaner, klubbhus for Sagene IF og skatehall. Det er pågående reguleringsarbeid for en større idrettspark på delen av Voldsløkka som ligger sør for skoletomta.
  • Utdanningsetaten er opptatt av at skolen skal få sin egen identitet, og at skolen skal være en sosial møteplass for nærmiljøet både i og etter skoletid. I og med at skolen har en geografisk beliggenhet ved Voldsløkka er det naturlig at skolen får navnet Voldsløkka skole.

Last ned: Brev fra Utdanningsetaten til Bydel Sagene om navnsetting av skole i Uelands gate 85 (PDF 0,2 MB)

Slik kommer du med innspill

Send dine innspill til navneforslag på e-post eller som brev. Merk innspill med saksnummer 2012/782

Frist

6. oktober 2020

Videre behandling

Etter høringsperioden skal saken behandles politisk i Sagene bydelsutvalg.

Det er bydelsutvalget som fatter endelig avgjørelse i navnesaker i den enkelte bydel, jf. Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser mv. i Oslo, vedtatt 30. august 2000.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med bydelens saksbehandler Martin Svingen Refseth på telefon 903 64 123 eller e-post martin.refseth@bsa.oslo.kommune.no.