Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede

Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Granå, Kjell Emil (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Furali, Sjur Atle (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Heiberg, Kari

Medlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Medlem av Østensjø eldreråd

Eskeland, Trond (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede

Flatlandsmo, Borgny

Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Medlem av Østensjø eldreråd

Kvikne, Jon

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede