Til innhold
Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede

Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Hovig, Dagny Gärtner (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede

Telefon: 982 36 534

Flatlandsmo, Borgny

Medlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Medlem av Østensjø eldreråd

Pedersen, Gunnar (Høyre)

Medlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede

Steensrud, Bjørn Sigurd (Venstre)

Varamedlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede

Telefon: 413 86 788

Heiberg, Kari

Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Medlem av Østensjø eldreråd

Eidhammer, Asbjørn (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede