Etterlysning av fullstendig svar vedrørende innsendt anmodning om tiltak ved bussholdeplass Ryensvingen v/ Essostasjonen i Enebakkveien