135 treff av 135 politikere

Aktive filtre

  Gravdahl, Roar (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Rustad gård barnehage

  Telefon: 99 27 22 26

  Grimstad, Svanhild (Høyre)

  Medlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Goliaskogen barnehage
  Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 41 52 42 40

  Gulbrandsen, Jorun (Rødt)

  Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

  Gullerud, Fredrik (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Østensjø omsorgskomite

  Hassan, Aima (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud åpen barnehage
  Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Tveteråsen barnehage
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 40 33 27 24

  Hauge, Ferdinand (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 46 78 85 50

  Heiberg, Kari

  Medlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
  Medlem av Østensjø eldreråd

  Helland, Hilde (Høyre)

  Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Treskeveien barnehage

  Hermansen, Elin

  Medlem av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

  Hermstad, Arild (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 98 03 67 62

  Holm, Berith

  Medlem av Østensjø eldreråd

  Holmøy, Gudrun

  Varamedlem av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

  Hordvin, Odd (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien

  Hundvebakke, Ida Birgitte A. (Venstre)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 48 28 32 29

  Britt Inglingstad

  Inglingstad, Britt (Venstre)

  Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 92 46 89 07

  Jacobsen, Vegard (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Husmannsplassen barnehage
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 95 79 04 72

  Jensen, Johan T (Rødt)

  Varamedlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.

  Johannessen, Nina Hovda (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Eftaåsen barnehage
  Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Oppsaltunet barnehage
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 90 87 35 66

  Kann, Ida Karina (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.

  Kitmitto, Gro (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Nøklevann barnehage

  Kjeldseth Hansen, Elin (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Samarbeidsutvalget i Tveteråsen barnehage

  Telefon: 47 61 03 16

  Kjendsli, Veslemøy (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Bakkehavn barnehage
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Lille Langerud barnehage

  Kjennerud, Anders (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud gård barnehage
  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Kjernlie, Turid (Rødt)

  Medlem av Samarbeidsutvalget i Bøler sentrum barnehage
  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Kristofersen, Lars B. (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

  Kristoffersen, Morten (Venstre)

  Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.

  Kvernland-Berg, Grete (Høyre)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 99 25 03 56

  Kvikne, Jon

  Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
  Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede

  Larsen, Jørgen (Høyre)

  Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Treskeveien barnehage
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 47 29 38 79

  Larsen, Ruth Ellinor (Arbeiderpartiet)

  Larssen, Tone Ims (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Telefon: 92 66 54 62

  Lerdal, Reider (Venstre)

  Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Oppsal samfunnshus barnehage
  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd