139 treff av 139 politikere

Aktive filtre

  Albahlel, Raifeh (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Gartnerboligen barnehage
  Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 90 88 78 43

  Andersen, Kent (Uavhengig)

  Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Telefon: 92 42 08 82

  Andersen, Kåre John (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
  Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

  Arnesen, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Myrvoll barnehage
  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Bentsen, Morten Rimstad (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Berge, Eili Vigestad (Venstre)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 41 46 34 34

  Bjercke, Hallstein (Venstre)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Telefon: 93 03 87 42

  Borgen, Astrid (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud åpen barnehage
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 97 63 79 17

  Benjamin Bornø

  Bornø, Benjamin (Høyre)

  Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Nestleder av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 47 30 67 19

  Brasøygård, Alf Martin (Venstre)

  Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.

  Braude, Marthin (Høyre)

  Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Manglerud barnehage
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 97 67 60 16

  Brenna, Kristin Antonsen (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 93 88 22 72

  Bærø, Bernard Pettersson (Venstre)

  Varamedlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.

  Bøhm, Are (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Børja, Bjørnar (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Celius-Ewald, Kaisa (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Dalsbø, Gudmund Anders (Rødt)

  Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 46 80 77 56

  Dehlin, Karin Sofia (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Delgado, Susana Escobar (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Telefon: 98 06 06 76

  Dreyer, Håkon (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Nøklevann barnehage
  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 95 82 14 66

  Dybwad, Reidun (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Eide, Eva Berit

  Medlem av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

  Telefon: 93 67 03 78

  Eide, Nils Einar (Høyre)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 91 34 61 15

  Hanne Eldby

  Eldby, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Gartnerboligen barnehage
  Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Lopperud (inkl. Havnehagen) barnehage
  Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvalg
  Leder av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 99 62 45 53

  Elgsaas, Knut (Arbeiderpartiet)

  Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
  Medlem av Østensjø eldreråd

  Telefon: 48 10 20 84

  Ellingsberg, Trygve (Høyre)

  Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
  Ann Carnarius Elseth

  Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
  Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvalg
  Nestleder av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 91 59 09 40

  Erikstad, Pia (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Rustad gård barnehage
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 97 56 25 37

  Eskeland, Trond (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede

  Fallo, Steinar (Høyre)

  Flatlandsmo, Borgny

  Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
  Medlem av Østensjø eldreråd

  Foyn, Lars (Høyre)

  Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 90 12 56 76

  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd