Innkalling

Innkalling. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 429KB)

Protokoll

Protokoll UR (PDF 254KB)

Saker til behandling

SakTittel
61/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
62/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 31.10.2016
63/16
Informasjon fra administrasjonen
64/16
65/16
Videreføring og styrking av "Hva har du gjort i ferien?"
66/16
67/16
68/16
69/16

Tid og sted

Dato

Onsdag 7. desember 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Oppsal samfunnshus

Sted