Til innhold
Østensjø ungdomsråd

Møte i Østensjø ungdomsråd

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Mandag 6. februar 2017

Tid

klokken 18:30

Sakskart II UR (PDF 150KB)

Protokoll

Protokoll UR (PDF 284KB)

Saker til behandling

Sakskart UR (PDF 334KB)

SakTittel
1/17
Godkjenning av innkalling og sakskart
2/17
Godkjenning av protokoll 07.12.2016
3/17
Informasjon fra administrasjonen
4/17
5/17
6/17
Disponering av midler avsatt til ungdomsrådet og ungdomsarrangementer i 2017
7/17
8/17
9/17
Oppfølging av verbalvedtak - Manglerud frivilligsentral , fordeler og ulemper med kommunal eller privat drift - ettersendes
10/17
Plan for frivillighet - status per 31.12.2016 - ettersendes
11/17
12/17
13/17