Innkalling

Innkalling I, for vedlegg se hver sak nedenfor (PDF 203KB)

Innkalling II (PDF 107KB)

Protokoll

Protokoll UR (PDF 125KB)

Saker til behandling

SakTittel
38/15
Godkjenning av innkalling og sakskart
39/15
Godkjenning av protokoll fra møtet 07.09.2015
40/15
Informasjon fra administrasjonen
41/15
42/15
Rapportering på publikumsoppslutning_ kostnader ved bydelsdager og andre kulturarrangementer 2015
43/15
44/15
45/15
Møteplan 2016 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer

Tid og sted

Dato

Mandag 9. november 2015

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Kafé X, Oppsal samfunnshus

Sted