Østensjø ungdomsråd

Innkalling

Innkalling UR. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 462KB)

Protokoll

Protokoll UR (PDF 295KB)

Saker til behandling

SakTittel
14/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
15/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 0703.2016
16/16
Informasjon fra administrasjonen
17/16
2016-04-25 Konstituering av ungdomsrådet 2016-2017
18/16
2016-04-25 Tilskudd til ungdomstiltak Bydel Østensjø
19/16
20/16
21/16
2016-05-02 Forslag til disponering av mindreforbruk 2015, foreløpig regnskap 2015

Tid og sted

Dato

Mandag 25. april 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Kafé X, Oppsal samfunnshus

Sted