Protokoll

Protokoll (PDF 221KB)

Saker til behandling

Sakskart. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 354KB)

SakTittel
33/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
34/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 13.06.2016
35/16
Informasjon fra administrasjonen
36/16
2016-09-05 Tilskudd til ungdomstiltak Bydel Østensjø
37/16
38/16
Orientering om utekontaktens felting på skolene i bydelen og utekontaktens øvrige arbeidsområder
39/16
40/16

Tid og sted

Dato

Mandag 5. september 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Kafé X, Oppsal samfunnshus

Sted