Protokoll

UR-protokoll (PDF 178KB)

Saker til behandling

Sakskart UR (PDF 265KB)

SakTittel
22/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
23/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 25.04.2016
24/16
Informasjon fra administrasjonen
25/16
26/16
Manglerud ungdomshus og behov for midlertidige lokaler i byggeperioden
27/16
28/16
Orientering om øvingsrom, musikkstudioer og scener i bydelen
29/16
Helsetjenester barn og unge - Status for tjenestenes oppfølging av statlige og kommunale retningslinjer
30/16
Videreføring av tiltak etter prosjektet "Hva har du gjort i ferien?"
31/16
32/16
Ivaretakelse av barns behov ved utbetaling av sosialhjelp

Tid og sted

Dato

Mandag 13. juni 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Kafé X, Oppsal samfunnshus

Sted