Østensjø ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

Alle møter er åpne for publikum.

De starter med «åpen halvtime», der du komme med synspunkter og stille spørsmål til ungdomsrådet.

Finn møter i eInnsyn.

Medlemmer

Sekretær
Anne Sissel Slaatsveen
Telefon