Innkalling

Innkalling. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 326KB)

Protokoll

Protokoll RFF(1) (PDF 230KB)

Saker til behandling

SakTittel
62/16
Godkjenning av innkalling og sakskart 8/16
63/16
Godkjenning av protokoll 7/16
64/16
Informasjon fra administrasjonen
65/16
66/16
Videreføring og styrking av "Hva har du gjort i ferien?"
67/16
68/16

Tid og sted

Dato

Onsdag 7. desember 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bøler seniorsenters kafe, Bølerlia 2

Sted