Sakskart II RFF. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 223KB)

Protokoll

Protokoll RFF (PDF 258KB)

Saker til behandling

Sakskart RFF. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 276KB)

SakTittel
1/17
Godkjenning av innkalling og sakskart 1/17
2/17
Godkjenning av protokoll 8/16
3/17
Informasjon fra administrasjonen
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17

Tid og sted

Dato

Tirsdag 7. februar 2017

Tid

klokken 17:30