Innkalling

Innkalling I RFF, for vedlegg se hver sak nedenfor (PDF 277KB)

Innkalling II RFF (PDF 107KB)

Protokoll

Protokoll råd for funksjonshemmede (PDF 190KB)

Saker til behandling

SakTittel
39/15
Godkjenning av innkalling og sakskart 6/15
40/15
Godkjenning av protokoll 5/15
41/15
Informasjon fra administrasjonen
42/15
43/15
44/15
45/15
46/15
47/15
48/15
Møteplan 2016 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer

Tid og sted

Dato

Tirsdag 10. november 2015

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bøler Seniorsenters lokaler, Utmarkveien 1

Sted