Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

Tid og sted

Dato

Tirsdag 8. desember 2015

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bøler seniorsenters lokaler

Sted

Bølerlia 2