Innkalling

Inkalling RFF. Vedlegg ligger under hver enkelt sak nedenfor. (PDF 581KB)

Protokoll

Protokoll RFF (PDF 361KB)

Saker til behandling

SakTittel
15/16
Godkjenning av innkalling og sakskart 3/16
16/16
Godkjenning av protokoll 2/16
17/16
Informasjon fra administrasjonen
18/16
19/16
2016-05-02 Forslag til disponering av mindreforbruk 2015, foreløpig regnskap 2015
20/16
2016-05-02 Oppfølging etter rapport 10 2013 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler
21/16
2016-05-02 Sosialtjenestens arbeid med rusmiddelmisbruk
22/16
23/16
24/16
25/16
26/16
27/16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 26. april 2016

Tid

klokken 17:30