Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

Protokoll

Protokoll (PDF 300KB)

Saker til behandling

Sakskart. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 296KB)

SakTittel
37/16
Godkjenning av innkalling og sakskart 5/16
38/16
Godkjenning av protokoll 4/16
39/16
Informasjon fra administrasjonen
40/16
41/16
42/16
43/16
44/16
Bruker- og pårørendeundersøkelse i boliger for mennesker med utviklingshemming 2014/2015
45/16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. september 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bøler seniorsenters kafe, Bølerlia 2

Sted