Møte i Østensjø råd for funksjonshemmede

Sak 53/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart 7/16

Sak 54/16 - Godkjenning av protokoll 6/16

Sak 55/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 1. november 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bøler seniorsenters kafe, Bølerlia 2