Roger Storslett

leder

E-post:

Geir Årvold

Førstekonsulent team habilitering

Telefon: 95 27 53 17

E-post:

Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Storslett, Roger (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Eftaåsen barnehage
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Leder av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 47 89 58 95

Aasterud, Jan-Egil Wigen

Medlem av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 99 32 71 88

Hermansen, Elin

Medlem av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

Eide, Eva Berit

Medlem av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 93 67 03 78

Relbe-Moe, Jan Halvard

Medlem av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 40 07 68 00

Holmøy, Gudrun

Varamedlem av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

Stenstad, Anne-Gro

Varamedlem av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse