Om møtet

Ring møtesekretær dersom hoveddøren er låst. 

Tlf. 415 63 627

Innkalling

Innkalling. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 388KB)

Protokoll

Protokoll OVK (PDF 262KB)

Saker til behandling

SakTittel
89/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
90/16
Godkjenning av protokoll fra møte 31.10.2016
91/16
Informasjon fra administrasjonen
92/16
93/16
Sentrale budsjettjusteringer og budsjettjustering investering
94/16
95/16
Videreføring og styrking av "Hva har du gjort i ferien?"
96/16
97/16
98/16
99/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. desember 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Olaf Helsets vei 6, møterom Østensjøvann, i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg.

Sted