Innkalling

Innkalling I OVK, for vedlegg se hver sak nedenfor (PDF 447KB)

Innkalling II OVK (PDF 158KB)

Protokoll

Protokoll oppvekstkomite (PDF 223KB)

Saker til behandling

SakTittel
60/15
Godkjenning av innkalling og sakskart
61/15
Godkjenning av protokoll fra møtet 07.09.2015
62/15
Informasjon fra administrasjonen
63/15
64/15
65/15
66/15
NAV samarbeid med private bedrifter i kvalifiseringsarbeidet
67/15
68/15
Tiltak for å effektivisere lederfunksjoner i bydelens barnehager
69/15
70/15
Rapportering på publikumsoppslutning_ kostnader ved bydelsdager og andre kulturarrangementer 2015
71/15
Møteplan 2016 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer

Tid og sted

Dato

Mandag 9. november 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Stallerudveien 97, Østensjø helsestasjon/Home Start

Sted