Østensjø oppvekstkomite

Innkalling

Innkalling OVK. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 513KB)

Protokoll

Protokoll OVK (PDF 254KB)

Saker til behandling

SakTittel
73/15
Godkjenning av innkalling og sakskart
74/15
Godkjenning av protokoll fra møtet 09.11.2015
75/15
Informasjon fra administrasjonen
76/15
77/15
78/15
79/15
80/15
81/15
82/15

Tid og sted

Dato

Mandag 7. desember 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Manglerud barnehage

Sted

Magnefaret 13B