Østensjø oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Mandag 1. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bøler fritidsklubb

Sted