Protokoll

OVK-protokoll. Med forbehold om endelig godkjenning fra leder. (PDF 245KB)

Saker til behandling

Sakskart OVK. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 947KB)

SakTittel
33/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
34/16
Godkjenning av protokoll fra møte 25.04.2016
35/16
Informasjon fra administrasjonen
36/16
37/16
38/16
39/16
40/16
41/16
Videreføring av tiltak etter prosjektet "Hva har du gjort i ferien?"
42/16
Ivaretakelse av barns behov ved utbetaling av sosialhjelp
43/16
Orientering om øvingsrom, musikkstudioer og scener i bydelen
44/16
45/16
46/16
Helsetjenester barn og unge - Status for tjenestenes oppfølging av statlige og kommunale retningslinjer

Tid og sted

Dato

Mandag 13. juni 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Tallberget barnehage, Plogveien 24

Sted