Protokoll

Protokoll (PDF 264KB)

Saker til behandling

Sakskart. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 472KB)

SakTittel
47/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
48/16
Godkjenning av protokoll fra møte 13.06.2016
49/16
Informasjon fra administrasjonen
50/16 Trukket fra sakskart
Rapport økonomi og tjenesteproduksjon
51/16
52/16
53/16
Orientering om utekontaktens felting på skolene i bydelen og utekontaktens øvrige arbeidsområder
54/16
55/16
56/16
57/16
58/16
59/16

Tid og sted

Dato

Mandag 5. september 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Johan Scharffenbergsvei 105

Sted