Innkalling

Sakskart II. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 155KB)

Sakskart. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 290KB)

Protokoll

Protokoll OVK (PDF 300KB)

Saker til behandling

SakTittel
60/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
61/16
Godkjenning av protokoll fra møte 05.09.2016
62/16
Informasjon fra administrasjonen
63/16
64/16
65/16
66/16
67/16
68/16
Barnehagenes utelekeplasser - Rapportering etter oppgraderinger
69/16
Skolehelsetjenestens arbeid med psykisk og seksuell helse
70/16
71/16

Tid og sted

Dato

Mandag 3. oktober 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Rustadgrenda 1

Sted