Innkalling

Innkalling OVK. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 413KB)

Protokoll

Protokoll OVK (PDF 284KB)

Saker til behandling

SakTittel
73/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
74/16
Godkjenning av protokoll fra møte 03.10.2016
75/16
Informasjon fra administrasjonen
76/16
77/16
78/16
79/16
Evaluering av forsøksordning for å hindre sosial eksklusjon
80/16
Oppfølging av personer med psykiske lidelser med målsetting inntektsgivende arbeid
81/16
82/16
83/16
84/16
85/16
86/16
Rapportering på publikumsoppslutning - kostnader ved Bydelsdager og andre kulturarrangementer i 2016
87/16
88/16
Møteplan 2017 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer

Tid og sted

Dato

Mandag 31. oktober 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Tallberget barnehage, Plogveien 24

Sted