Møte i Østensjø oppvekstkomite

Sak 73/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 74/16 - Godkjenning av protokoll fra møte 03.10.2016

Sak 75/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 31. oktober 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Tallberget barnehage, Plogveien 24