Politikk og politiske møter

Torunn Nyrnes

Spesial konsulent avdeling barn og kultur

E-post:

Østensjø oppvekstkomite

Komiteen behandler saker innenfor: barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdomsråd, barne- og ungdomsorganisasjoner, idrettsorganisasjoner, ungdom og rusmidler, barnevern, helsestasjoner for barn og unge, ideelle og veldedige organisasjoner, kirker, menighetsarbeid og andre livssynorganisasjoner, kunst og kunstutøvelse, kulturminnevern, kriminalitetsforebygging og politi.

Medlemmer

Hanne Eldby

Eldby, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 996 24 553

Hassan, Aima (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 403 32 724

Norum, Daniel Bjørn (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 479 54 515

Smerud, Martine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 416 58 620

Ebbestad, Pål (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 906 60 021

Benjamin Bornø

Bornø, Benjamin (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Nestleder av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 473 06 719

Stenbak, Anita Wakounig (Høyre)

Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Wiik, Tore (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 414 93 907

Øverås, Gina Livsdatter (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 919 09 921

Albahlel, Raifeh (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 908 87 843

Opdahl, Tone (Venstre)

Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 419 09 716

Styrvold, Sigurd (Høyre)

Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 412 22 619

Skaanes, Liv Tveit (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 945 20 200

Kjennerud, Anders (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Bentsen, Morten Rimstad (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Lien, Yngve (Venstre)

Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Kjernlie, Turid (Rødt)

Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Bøhm, Are (Rødt)

Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Torp, Erlend (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Dreyer, Håkon (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 958 21 466

Salthe, Tone (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Øgård, Magnus (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Arnesen, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite