Østensjø oppvekstkomite

Komiteen behandler saker innenfor: barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdomsråd, barne- og ungdomsorganisasjoner, idrettsorganisasjoner, ungdom og rusmidler, barnevern, helsestasjoner for barn og unge, ideelle og veldedige organisasjoner, kirker, menighetsarbeid og andre livssynorganisasjoner, kunst og kunstutøvelse, kulturminnevern, kriminalitetsforebygging og politi.

Medlemmer

Hanne Eldby

Eldby, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Gartnerboligen barnehage
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Lopperud (inkl. Havnehagen) barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Hassan, Aima (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud åpen barnehage
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Tveteråsen barnehage
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Norum, Daniel Bjørn (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Smerud, Martine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon
Benjamin Bornø

Bornø, Benjamin (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Nestleder av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Stenbak, Anita Wakounig (Høyre)

Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Wiik, Tore (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Øverås, Gina Livsdatter - i permisjon (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Lillejordet barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Aamin, Said - (fung. for Gina Livsdatter Øverås i permisjon) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Opdahl, Tone (Venstre)

Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Styrvold, Sigurd (Høyre)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Manglerud barnehage
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Rønningjordet barnehage
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Vinje, Geir (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Skaanes, Liv Tveit (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Islam Chaudhry, Khilat (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Kjennerud, Anders (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud gård barnehage
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Øgård, Magnus (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Bentsen, Morten Rimstad (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Lien, Yngve (Venstre)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Oppsal samfunnshus barnehage
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Kjernlie, Turid (Rødt)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Bøler sentrum barnehage
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Bøhm, Are (Rødt)

Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Dreyer, Håkon (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Nøklevann barnehage
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite
Telefon

Salthe, Tone (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Tallberget barnehage
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Arnesen, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Myrvoll barnehage
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite
Spesialkonsulent avdeling barn og kultur
Kine Aileen Pihl