Innkalling

Innkalling. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 319KB)

Protokoll

Protokoll OMK(1) (PDF 202KB)

Saker til behandling

SakTittel
75/16
Godkjenning av sakskart 8/2016
76/16
Godkjenning av protokoll 7/2016
77/16
Informasjon fra administrasjonen
78/16
79/16
Sentrale budsjettjusteringer og budsjettjustering investering
80/16
81/16
82/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. desember 2016

Tid

klokken 18:00