Innkalling

Innkalling I OMK, for vedlegg se hver sak nedenfor (PDF 362KB)

Innkalling II OMK (PDF 181KB)

Protokoll

Protokoll omsorgskomite (PDF 148KB)

Saker til behandling

SakTittel
62/15
Godkjenning av innkalling og sakskart
63/15
Godkjenning av protokoll 5/15
64/15
Informasjon fra administrasjonen
65/15
66/15
67/15
68/15
69/15
70/15
71/15
72/15
73/15
74/15
75/15
Forslag fra Frp om at Østensjø bydel søker om å delta i forsøksordningen for statlig finansiering av eldreomsorgen
76/15
Møteplan 2016 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer

Tid og sted

Dato

Mandag 9. november 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bølerlia 2-4

Sted