Innkalling

Innkalling. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 262KB)

Innkalling II (PDF 98KB)

Protokoll

OMK-protokoll (PDF 253KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
Godkjenning av sakskart 1/2016
2/16
Godkjenning av protokoll 7/2015
3/16
Informasjon fra administrasjonen
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16

Tid og sted

Dato

Mandag 1. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Rustad treffsenter 60+ og Rustagløtt dagsenter Rustagrenda 1, 0693 Oslo

Sted