Til innhold
Østensjø omsorgskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 25. april 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bøler Seniorsenter Bølerlia 2/4 (gamle BU salen) Inngang på oversiden av senteret

Sted

Innkalling

Innkalling OMK. Vedlegg ligger under hver enkelt sak nedenfor. (PDF 554KB)

Protokoll

Protokoll OMK (PDF 258KB)

Saker til behandling

SakTittel
16/16
Godkjenning av sakskart 3/2016
17/16
Godkjenning av protokoll 2/2016
18/16
Informasjon fra administrasjonen
19/16
20/16
21/16
2016-05-02 Forslag til disponering av mindreforbruk 2015, foreløpig regnskap 2015
22/16
2016-05-02 Sosialtjenestens arbeid med rusmiddelmisbruk
23/16
24/16
25/16
26/16