Innkalling

Innkalling OMK. Vedlegg ligger under hver enkelt sak nedenfor. (PDF 554KB)

Protokoll

Protokoll OMK (PDF 258KB)

Saker til behandling

SakTittel
16/16
Godkjenning av sakskart 3/2016
17/16
Godkjenning av protokoll 2/2016
18/16
Informasjon fra administrasjonen
19/16
20/16
21/16
2016-05-02 Forslag til disponering av mindreforbruk 2015, foreløpig regnskap 2015
22/16
2016-05-02 Sosialtjenestens arbeid med rusmiddelmisbruk
23/16
24/16
25/16
26/16

Tid og sted

Dato

Mandag 25. april 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bøler Seniorsenter Bølerlia 2/4 (gamle BU salen) Inngang på oversiden av senteret

Sted