Sakskart II OMK (PDF 96KB)

Protokoll

OMK-protokoll (PDF 275KB)

Saker til behandling

Sakskart OMK. Vedlegg ligger under hver enkelt sak nedenfor.(1) (PDF 1,2MB)

SakTittel
27/16
Godkjenning av sakskart 4/2016
28/16
Godkjenning av protokoll 3/2016
29/16
Informasjon fra administrasjonen
30/16
31/16
32/16
33/16
34/16
35/16
36/16
37/16
38/16
39/16
40/16
41/16
Sosialtjenestens arbeid med rusmiddelmisbruk- muntlig orientering
42/16

Tid og sted

Dato

Mandag 13. juni 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Bøler Seniorsenter Bølerlia 2/4 (gamle BU salen) Inngang på oversiden av senteret

Sted