Innkalling

Innkalling OMK. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 347KB)

Protokoll

Protokoll OMK (PDF 216KB)

Saker til behandling

SakTittel
60/16
Godkjenning av sakskart 7/2016
61/16
Godkjenning av protokoll 6/2016
62/16
Informasjon fra administrasjonen
63/16
64/16
65/16
Oppfølging av personer med psykiske lidelser med målsetting inntektsgivende arbeid
66/16
67/16
68/16
Rapportering på publikumsoppslutning - kostnader ved Bydelsdager og andre kulturarrangementer i 2016
69/16
Oppfølging av verbalvedtak - tiltak for innbyggere som er 80 og 90 år, uten tjenester
70/16
71/16
72/16
73/16
Møteplan 2017 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer

Tid og sted

Dato

Mandag 31. oktober 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bøler Seniorsenter Bølerlia 2/4

Sted