Politikk og politiske møter

Dag Erik Johnsen

Spesialkonsulent avdeling mestring og omsorg

Telefon: 930 37 581

E-post:

Østensjø omsorgskomite

Komiteen behandler saker innenfor psykisk helsevern, hybelhus, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse-, miljø- og forurensing samt TT-tjenesten.

Medlemmer

Bjørn Strøm

Strøm, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 911 57 292

Ann Carnarius Elseth

Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 915 90 940

Kristin Sandaker

Sandaker, Kristin (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Leder av Østensjø arbeidsutvalg
Leder av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 476 05 753

Brenna, Kristin Antonsen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 938 82 272

Gullerud, Fredrik (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Melbye, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 489 56 138

Vevik, Vidar (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 926 10 819

Finkelsen, Ingrid (Rødt)

Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 403 00 351

Hundvebakke, Ida Birgitte A. (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 482 83 229

Granå, Kjell Emil (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Furali, Sjur Atle (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Gulbrandsen, Jorun (Rødt)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Larsen, Jørgen (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 472 93 879

Lundetræ, Borghild Rønning (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Kvernland-Berg, Grete (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 992 50 356

Minken, Anne (Rødt)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Pettersen, Vigdis (Venstre)

Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Hermstad, Arild (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 980 36 762

Heidi Gulbrandsen Smerud

Smerud, Heidi Gulbrandsen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 916 24 293

Provan, Sella Aarrestad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Skjervold, Tommy (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 930 56 450

Liv Thorstensen

Thorstensen, Liv (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 416 55 106

Skre, Sverre (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 948 91 466

Vestrheim, Dag (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Vollmerhaus, Randi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Leder av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 416 60 650

Væring, Mariann E. (Venstre)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Andersen, Kåre John (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Storslett, Roger (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Leder av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 478 95 895

Kristofersen, Lars B. (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Braude, Marthin (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 976 76 016