Kjersti Ryen Strømnes

Spesialkonsulent avdeling mestring og omsorg

Telefon: 97 64 93 43

E-post:

Østensjø omsorgskomite

Komiteen behandler saker innenfor psykisk helsevern, hybelhus, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse-, miljø- og forurensing samt TT-tjenesten.

Medlemmer

Bjørn Strøm

Strøm, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Lillejordet barnehage
Leder av Østensjø arbeidsutvalg
Leder av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 91 15 72 92

Ann Carnarius Elseth

Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 91 59 09 40

Brenna, Kristin Antonsen (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 93 88 22 72

Gullerud, Fredrik (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Melbye, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 48 95 61 38

Vevik, Vidar (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 92 61 08 19

Liv Thorstensen

Thorstensen, Liv (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 41 65 51 06

Hundvebakke, Ida Birgitte A. (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 48 28 32 29

Minken, Anne (Rødt)

Medlem av Østensjø omsorgskomite

Granå, Kjell Emil (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Furali, Sjur Atle (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Gulbrandsen, Jorun (Rødt)

Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Larsen, Jørgen (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Treskeveien barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 47 29 38 79

Lundetræ, Borghild Rønning (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Tallberget barnehage
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Kvernland-Berg, Grete (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 99 25 03 56

Pettersen, Vigdis (Venstre)

Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Hermstad, Arild (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 98 03 67 62

Heidi Gulbrandsen Smerud

Smerud, Heidi Gulbrandsen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 91 62 42 93

Provan, Sella Aarrestad (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Skjervold, Tommy (Fremskrittspartiet)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Utmarkveien barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 93 05 64 50

Skre, Sverre (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 94 89 14 66

Vestrheim, Dag (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Vollmerhaus, Randi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Oppsaltunet barnehage
Leder av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 41 66 06 50

Andersen, Kåre John (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Storslett, Roger (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Eftaåsen barnehage
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Leder av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 47 89 58 95

Lien, Yngve (Venstre)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Oppsal samfunnshus barnehage
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Kristofersen, Lars B. (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Braude, Marthin (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Manglerud barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 97 67 60 16