Østensjø omsorgskomite

Komiteen behandler saker innenfor psykisk helsevern, hybelhus, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse-, miljø- og forurensing samt TT-tjenesten.

Medlemmer

Bjørn Strøm

Strøm, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Lillejordet barnehage
Leder av Østensjø arbeidsutvalg
Leder av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø omsorgskomite
Telefon
Ann Carnarius Elseth

Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Brenna, Kristin Antonsen (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Gullerud, Fredrik (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Melbye, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Vevik, Vidar (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon
Liv Thorstensen

Thorstensen, Liv (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Hundvebakke, Ida Birgitte A. (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Minken, Anne (Rødt)

Medlem av Østensjø omsorgskomite

Granå, Kjell Emil (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Furali, Sjur Atle (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Gulbrandsen, Jorun (Rødt)

Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Larsen, Jørgen (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Treskeveien barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Lundetræ, Borghild Rønning (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Tallberget barnehage
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Kvernland-Berg, Grete (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Pettersen, Vigdis (Venstre)

Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Hermstad, Arild (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Heidi Gulbrandsen Smerud

Smerud, Heidi Gulbrandsen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Provan, Sella Aarrestad (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Skjervold, Tommy (Fremskrittspartiet)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Utmarkveien barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Skre, Sverre (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Vestrheim, Dag (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Vollmerhaus, Randi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Oppsaltunet barnehage
Leder av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Andersen, Kåre John (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Storslett, Roger (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Eftaåsen barnehage
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Leder av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Lien, Yngve (Venstre)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Oppsal samfunnshus barnehage
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Kristofersen, Lars B. (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Braude, Marthin (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Manglerud barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon
Spesialkonsulent avdeling mestring og omsorg
Kjersti Ryen Strømnes
Telefon