Innkalling

Sakskart II eldreråd. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 223KB)

Sakskart III eldreråd. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 147KB)

Protokoll

Protokoll eldreråd (PDF 270KB)

Saker til behandling

Sakskart eldreråd. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 273KB)

SakTittel
1/17
Godkjenning av innkalling og sakskart 1/17
2/17
Godkjenning av protokoll 8/16
3/17
Informasjon fra administrasjonen
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17

Tid og sted

Dato

Mandag 6. februar 2017

Tid

klokken 14:00