Innkalling

Innkalling I eldreråd, for vedlegg se hver enkelt sak nedenfor (PDF 263KB)

Innkalling II eldreråd (PDF 107KB)

Protokoll

Protokoll eldreråd (PDF 242KB)

Saker til behandling

SakTittel
47/15
Godkjenning av innkalling og sakskart 6/15
48/15
Godkjenning av protokoll 5/15
49/15
Informasjon fra administrasjonen
50/15
51/15
52/15
53/15
54/15
55/15
56/15
Møteplan 2016 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer

Tid og sted

Dato

Mandag 9. november 2015

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsetsv. 6, 5.etg

Sted