Innkalling

Innkalling. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 330KB)

Protokoll

Protokoll ER (PDF 255KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
Godkjenning av innkalling og sakskart 1/16
2/16
Godkjenning av protokoll 7/15
3/16
Informasjon fra administrasjonen
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
Tilsynsutvalg for institusjoner og hjemmebaserte tjenester og eldrerådets representasjon
9/16

Tid og sted

Dato

Mandag 1. februar 2016

Tid

klokken 14:00