Innkalling

Innkalling eldreråd. Vedlegg ligger under hver enkelt sak nedenfor. (PDF 529KB)

Protokoll

Protokoll ER (PDF 365KB)

Saker til behandling

SakTittel
17/16
Godkjenning av innkalling og sakskart 3/16
18/16
Godkjenning av protokoll 2/16
19/16
Informasjon fra administrasjonen
20/16
21/16
2016-05-02 Forslag til disponering av mindreforbruk 2015, foreløpig regnskap 2015
22/16
23/16
24/16
25/16
26/16

Tid og sted

Dato

Mandag 25. april 2016

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadm. Olaf Helsets vei 5

Sted