Møte i Østensjø eldreråd

Sak 27/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart 4/16

Sak 28/16 - Godkjenning av protokoll 3/16

Sak 29/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 13. juni 2016

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadm. Olaf Helsets vei 5