Sakskart II ER (PDF 96KB)

Protokoll

ER-protokoll (PDF 310KB)

Saker til behandling

Sakskart eldreråd. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 350KB)

SakTittel
27/16
Godkjenning av innkalling og sakskart 4/16
28/16
Godkjenning av protokoll 3/16
29/16
Informasjon fra administrasjonen
30/16
31/16
32/16
33/16
34/16
35/16
36/16

Tid og sted

Dato

Mandag 13. juni 2016

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadm. Olaf Helsets vei 5

Sted