Østensjø eldreråd

Protokoll

Protokoll (PDF 309KB)

Saker til behandling

Sakskart. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 288KB)

SakTittel
37/16
Godkjenning av innkalling og sakskart 5/16
38/16
Godkjenning av protokoll 4/16
39/16
Informasjon fra administrasjonen
40/16
41/16
42/16
43/16
Bruker- og pårørendeundersøkelse i boliger for mennesker med utviklingshemming 2014/2015
44/16
45/16
46/16

Tid og sted

Dato

Mandag 5. september 2016

Tid

klokken 14:00