Tid og sted

Dato

Mandag 3. oktober 2016

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsetsv. 6, 5. etg

Sted