Tid og sted

Dato

Torsdag 7. desember 2017

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Utmarkveien 2, omsorg + og nærmiljøsenter

Sted