Østensjø eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Rellsve, Tom (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Østensjø eldreråd
Telefon

Flatlandsmo, Borgny

Medlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Medlem av Østensjø eldreråd

Stenstad, Arne

Medlem av Østensjø eldreråd

Elgsaas, Knut (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Medlem av Østensjø eldreråd
Telefon

Thomassen, Edna (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Medlem av Østensjø eldreråd
Telefon

Calmeyer, Mette

Varamedlem av Østensjø eldreråd

Eia, Bitten

Varamedlem av Østensjø eldreråd
Møtesekretær
Kjersti Strømnes Lindegård
Telefon