Dag Erik Johnsen

Spesialkonsulent avdeling mestring og omsorg

Telefon: 93 03 75 81

E-post:

Østensjø eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Rellsve, Tom (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Østensjø eldreråd

Heiberg, Kari

Medlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Medlem av Østensjø eldreråd

Flatlandsmo, Borgny

Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Medlem av Østensjø eldreråd

Holm, Berith

Medlem av Østensjø eldreråd

Elgsaas, Knut (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Medlem av Østensjø eldreråd

Telefon: 48 10 20 84

Thomassen, Edna (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Medlem av Østensjø eldreråd

Telefon: 90 84 54 11