Innkalling

Innkalling I BMK, for vedlegg se hver sak nedenfor (PDF 306KB)

Innkalling II BMK (PDF 114KB)

Innkalling III BMK (PDF 181KB)

Protokoll

Protokoll BMK (PDF 206KB)

Saker til behandling

SakTittel
60/15
Godkjenning av innkalling og sakskart
61/15
Protokoll fra møtet 07.09.2015 til orientering
62/15
Informasjon fra administrasjonen
63/15
64/15
65/15
Rapportering på publikumsoppslutning_ kostnader ved bydelsdager og andre kulturarrangementer 2015
66/15
67/15
68/15
69/15
Møteplan 2016 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer
70/15
71/15

Tid og sted

Dato

Mandag 9. november 2015

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Bølerlia 2, inng. tidl. søknadskontoret

Sted