Innkalling

Innkalling I BMK. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 251KB)

Innkalling II BMK (PDF 212KB)

Protokoll

Protokoll BMK (PDF 417KB)

Saker til behandling

SakTittel
73/15
Godkjenning av møteinnkalling og sakskart
74/15
Godkjenning av protokoll
75/15
Informasjon fra administrasjonen
76/15
77/15
78/15
Delegasjon av myndighet vedrørende uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger
79/15
Sykkelfelt langs Ytre Ringvei fra Stordamveien til Tvetenveien
80/15
Tiltak som skal sikre økt fremkommelighet og sikkerhet for syklende og gående i Østensjøveien fra rundkjøringen ved Bryn senter og til og med rundkjøringen ved Jernbaneveien (forbi Høyenhall buss og T-bane stasjon)

Tid og sted

Dato

Mandag 7. desember 2015

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Bølerlia 2, inng. tidl. søknadskontoret

Sted